Rassensegregatie in de Verenigde Staten

De geschiedenis zit vol met verschillende elementen, waarbij er mooie dingen gevonden kunnen worden in de feitjes, maar ook minder mooie dingen. Tussen de dingen die echt vreselijk zijn, zitten vaak elementen die wij ons niet meer voor kunnen stellen. De rassensegregatie die in verschillende landen aan de orde van de dag was, hoort daar zeker bij. De zwarte bevolking werd gezien en behandeld als mensen die minder waard waren. Ook in de Verenigde Staten heeft dit lang geduurd. Sterker nog, het duurde tot 1964 voordat de zwarte mensen gelijk waren aan de wet aan de blanke bevolking. In de jaren hiervoor is veel gebeurd waar we ons nauwelijks nog een voorstelling van kunnen maken, omdat er zoveel veranderd is in de laatste jaren.

Na de Burgeroorlogen

In Amerika waren veel slaven aan het werk. Deze slaven werkten voornamelijk op de plantages en het waren slaven die gekocht waren van handelaren die uit Afrika kwamen. Deze mensen hadden geen rechten en waren voornamelijk voor het werk aangesteld. Op het moment dat in Noord-Amerika de slavernij afgeschaft wordt, wordt er vol ongeloof gereageerd vanuit het zuiden. Hier draait de volledige economie op het bezit van slaven. Na een korte en hevige burgeroorlog wordt de slavernij ook in het zuiden afgeschaft. Veel van de slaven zijn nu geen slaaf meer, maar moeten op de plantages blijven werken omdat zij niets anders hebben. Een groot aantal weet naar de steden te trekken, waar ze alles behalve welkom zijn.

De bevolking is op dat moment voornamelijk blank en bestaat voor het grootste gedeelte uit Engelsen die zich Amerikaans noemen. Hoewel de zwarten geen slaven meer zijn, krijgen zij niet dezelfde rechten en mogelijkheden als de overige bewoners. Zij mogen niet overal naar binnen, mogen niet overal gaan zitten en kunnen geen gebruik maken van alle faciliteiten omdat de wet dit verbiedt. Verschillende grote namen proberen hier verandering in te brengen, maar dit mislukt.

De wreedheid van de oorlogen

Zwarten mochten geen dienst uitvoeren in het leger, tot het moment dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Amerika zette de zwarte soldaten echter vooral in aan het front, en dit zorgde ervoor dat de meeste soldaten niet terugkwamen. Ook in de Tweede Wereldoorlog en de overige oorlogen die de Verenigde Staten voerde, werden de zwarte soldaten ingezet. Deze jongens wilden graag het leger in. Daar konden ze meer verdienen en dingen leren, en naast blanken vechten als gelijken. Dit zorgde er echter voor dat de zwarte bevolking in de Verenigde Staten eisen begon te stellen. In 1948 werd een wet ondertekend waarin segregatie in het leger verboden werd. Zwarte soldaten kregen dezelfde rechten als blanke soldaten (vandaar dat er zoveel aanmeldingen van zwarte soldaten waren voor de oorlogen in Vietnam en Korea).

Pas in 1964 zou er een einde komen aan de segregatie met de Civil Rights Act. Vanaf dat moment is het bij wet verboden om zwarte mensen te discrimineren op basis van de huidskleur. Het duurde echter nog tientallen jaren voordat dit ook overal toegepast en geaccepteerd werd en daarmee is de rassensegregatie duidelijk een bijzonder pijnlijke bladzijde uit de geschiedenis van de VS.