De vorming van de Verenigde Staten

De Verenigde Staten beweren vaak te leunen op een lange geschiedenis vol grote daden en ontwikkelingen, maar niets is minder waar. De Verenigde Staten werden pas aan het einde van de 18de eeuw gesticht en de aanloop in de richting van de Unie was alles behalve rooskleurig. Op het moment dat de eerste kolonialisten aankwamen in Amerika, was er al een bevolking. Deze moest verdreven worden voordat de Verenigde Staten gesticht konden worden. Voordat dit echter kon gebeuren, hadden de Europese kolonialisten alle mogelijkheden om onderling eerst nog oorlog te voeren.

Een periode van oorlogen

De periode tussen 1600 en 1760 wordt de periode genoemd van de kolonialisten, maar technisch gezien mag het gerust de periode van de oorlogen genoemd worden. De Europese mogendheden bestonden uit Fransen, Engelsen en (minder) Spanjaarden. Deze groepen probeerden zoveel mogelijk van het land en de macht naar zich toe te trekken en riepen daarbij veel de hulp in van de lokale stammen, die daarvoor beloftes in ruil kregen die nagenoeg nooit nagekomen werden. Op het moment dat in Frankrijk en Engeland de Zevenjarige Oorlog uitbreekt in 1756, wordt deze oorlog ook in Amerika uitgevochten. De burgeroorlogen en onderlinge twisten drukken een zware stempel op de inwoners en het land zelf.

De afscheiding van Amerika

Engeland komt als overwinnaar uit de Zevenjarige oorlog en de Fransen trekken zich grotendeels terug uit het Amerikaanse gebied. De Engelse kolonisten krijgen door de overwinning het idee dat zij zich vrij moeten maken van het moederland, dat constant met nieuwe belastingen en wetten komt. Engeland reageert echter zoals verwacht kon worden: Het stationeert een leger in Amerika en legt de kolonialisten drie belastingen extra op. Een belasting op suiker (1764), een belasting op papier (1765) en een invoerrecht op papier, lood, thee en verf (1770).

Het gevolg is een hevige opstand, waarbij de Boston Tea Party het meest bekende wapenfeit is. De kolonialisten verkleedden zich als indianen en komen aan de boten met thee om daar de volledige ladingen in zee te werpen. Vanaf dat moment zijn er constant ongeregeldheden, totdat het Congres bijeenkomt en er een leiding is voor het nieuwe land. De ongeregeldheden op het vaste land doen de rest. De Nederlanders erkennen de Verenigde Staten als eerste, maar Frankrijk en Spanje volgen al snel. In 1781 is het Washington die een eind weet te maken aan de weerstand van de Engelsen.

white-house

Een land in opbouw

De Verenigde Staten stonden direct voor een grote uitdaging. De Onafhankelijkheid was rond, er kon bestuurd worden, maar de onderlinge samenhang was ver te zoeken. Het opzetten van de Unie leek de beste optie. Zo konden de afzonderlijke delen genoeg zeggenschap krijgen. Toen Texas zich vrijvocht van Mexico, sloot het zich aan bij de Unie. Californië volgde al snel nadat Amerika de oorlog met Mexico won die er op volgde. Maar Amerika had nog veel werk te doen, de volgende Burgeroorlog zou zich namelijk al weer snel melden; De strijd tussen noord en zuid.