De rol van de Koude Oorlog binnen de wereldgeschiedenis

route-66_1De Koude Oorlog is een lange periode geweest van spanningen binnen Europa. Wanneer je werken van historici er op na slaat, zal je in moeten zien dat zij allemaal andere beginpunten en eindpunten nemen. Vroeger was het gebruikelijk om de periode te laten starten na de Tweede Wereldoorlog, op het moment waarop Duitsland opgedeeld werd. Eigenlijk is dat bijzonder onlogisch. De spanningen begonnen namelijk al veel eerder en dat heeft alles te maken met de sterke arm van het communisme. Een logischer beginpunt voor de Koude Oorlog zou 1917 zijn, op het moment dat er twee revoluties in Rusland zijn vlak achter elkaar.

Het begin van de Koude Oorlog

In Rusland is aan het begin van de 20ste eeuw een tsaar aan de macht. De Romanovs vallen echter al snel door verschillende problemen en een voorlopige regering onder Kerensi wordt gevormd. De Voorlopige Democratische Regering verliest het echter in hetzelfde jaar nog van de communisten die onder leiding van Lening uiteindelijk de macht grijpen. Een burgeroorlog breekt uit, Lenin komt te overlijden en Stalin staat op als winnaar. Dit is het moment waarop de Amerikanen zich zorgen gaan maken.

Hoe komt dit? Eigenlijk is het redelijk simpel. Het heeft te maken met de verschillende ideologieën. In Amerika is de vrije markt de doelstelling van de democratische regering. In de Sovjet-Unie is het communisme de ideologie die nageleefd wordt. Een ideologie die de verovering van de wereld als doel heeft. Deze doelen staan recht tegenover elkaar en de spanningen lopen steeds hoger op. Zo hoog dat het uiteindelijk een wapenwedloop wordt.

De wapenwedloop

De wapenwedloop is een lange strijd geweest waarin de Sovjet-Unie en Amerika een dreigende houding aanhielden ten opzichte van elkaar. Er werd veel geld in research gestopt, de reizen in de ruimte werden onderdeel van de strijd en het leveren van wapens aan elkanders tegenstanders maakten de oorlog een smerige oorlog zonder een direct treffen. Tegelijkertijd investeerden de landen reëel in gebieden die zij binnen hun macht wilden houden. Uiteindelijk komt dit op een breuk te staan tussen het communistische China en de Sovjet-Unie. De ideologie van het communisme blijkt teveel gezichten te hebben.

Het einde van de Koude Oorlog

Er is hier niet genoeg ruimte om alle wapenfeiten te noemen uit de Koude Oorlog, maar belangrijk is om in te zien dat de mensen in Europa dagelijks in vrees leefden. Wanneer een directe oorlog uit zou breken, zou dit het einde betekenen van Europa. Uiteindelijk zou de kant van Sovjet-Unie opdrogen. De constante investeringen en de ruimtereizen eisten hun tol op het geringe budget, en op het moment dat er wat vrijheden aan het volk gegeven werden om steun terug te winnen, viel de muur en waren er overal opstanden. De mensen wilden meer vrijheid nu ze gezien hadden hoe het over de grens was. De Koude Oorlog kwam daardoor ten einde in 1991 vanwege de doodsimpele reden dat de Sovjet-Unie ophield te bestaan en de satellietstaten onder een eigen bewind verder konden gaan.