De geschiedenis van Amerika

Wanneer het over de geschiedenis van Amerika gaat, dan kan er veel bedoeld worden. Er kan gesproken worden over de originele bewoners van Amerika, waarbij de verhalen ver terug gaan naar de Maya’s. Er kan gesproken worden over het continent zelf, waarbij de geschiedenis nog eens vele malen verder terug gaat naar het moment waarop de continenten zich gescheiden hebben van elkaar. Hier willen we ons beperken tot de geschiedenis van de Verenigde Staten van Amerika, waarbij een kleine aanloop genomen zal worden. Dat betekent dat 1492 als ijkpunt gezien mag worden, als het moment waarop Columbus ontdekte dat er nog meer was tussen Europa en Indië.

Het Amerika van vandaag

Amerika is vandaag de dag een mengcultuur van verschillende culturen en werpt zich internationaal en nationaal bewust en onbewust op als agressor. Deze rol is niet nieuw voor Amerika. Sinds het einde van Tweede Wereldoorlog heeft Amerika zich in een prominente rol gevestigd wanneer het gaat om de politieke machtsverhouding op de wereld. Dit werd direct op de proef gesteld door de Sovjet-Unie, in de Koude Oorlog. Dieptepunten zoals Korea en Vietnam worden nog altijd wereldwijd herdacht, maar we mogen van geluk spreken dat de twee grootmachten geen treffen hebben gehad binnen Europa. De kans zou groot zijn geweest dat er van de landen van Europa weinig overgebleven zou zijn.

usa_1

De rol van de brenger van democratie

Een natie zo groot als de Verenigde Staten heeft constant kritiek te verwerken. Dit nam sterk toe op het moment dat de Amerikanen de landen in het Midden-Oosten wilden bevrijden van de dictatoren. Hier waren veel bezwaren tegen. Allereerst werden de massavernietigingswapens niet direct gevonden, was het nog maar net de vraag of de democratie daar wel zou gaan werken, maar het was pas een echt probleem toen er gekeken ging worden naar de beweegredenen. Volgens velen was Amerika er helemaal niet op tijd om de democratie naar deze landen te brengen, maar wilde Amerika de olie veiligstellen. Dit leidde tot veel kritiek, maar de acties werden doorgezet.

Hoe is het mogelijk dat Amerika een rol kon aannemen en op welke wijze zijn de Verenigde Staten verworden tot wat zij nu zijn? Dat is waar we meer aandacht aan willen besteden op deze website, waar de geschiedenis van Amerika centraal zal staan. Het is hierbij de bedoeling dat er zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van feiten, waarbij dingen in perspectief gezet zullen worden. Ook zal de Koude Oorlog een aparte pagina krijgen, omdat deze oorlog een ontzettend grote rol gespeeld heeft bij de indeling van de twintigste eeuw. Niet zozeer voor Amerika zelf, maar wel voor alle landen, overheden en inwoners van Europa die elke dag weer te maken kregen met de grote spanningen.

Politieke standpunten

Op deze website worden politieke standpunten zoveel mogelijk vermeden omdat de geschiedenis van Amerika en de Verenigde Staten zo objectief mogelijk neergezet zou moeten worden. Door afstand te nemen van de politiek, wordt het beter om de lijnen in de ontwikkeling te zien van het land dat nu een wereldmacht geworden is op internationaal toneel.